شفقنا- شیما مفیدی راد: کاسه صبر خاورمیانه از جولان تروریست ها لبریز شده است و خیلی ها معتقدند روشن شدن تکلیف سوریه، دست های قدرت را بر آن می دارد که فکری به حال بیرون کردن تروریست ها از زمین بحران خیز خاورمیانه کنند، اما افراط گرایانی که مثل ویروس هر روز بیشتر و بیشتر شده اند و در بستر منطقه قوت گرفته اند، تفکر بشرستیز خود را به کجا خواهند برد و کدام مناطق جهان در آینده محکوم به میزبانی از این میهمان خون آشام خواهند شد؟
دکتر مهدی مطهرنیا، آینده پژوه و تحلیلگر مسایل بین الملل که معتقد است گروه های تروریستی در خارومیانه محدود نخواهند ماند، می گوید که این گروه ها در جهان زیست قدرت آینده، جایگاه خود را از دست خواهند داد و به احتمال بسیار بالا به سمت آسیای شرقی و جنوب شرقی کوچ داده خواهند شد.